THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY MUKAU

Đo đường cong tăng trưởng cho cây Mukau

Đồn điền Kiambere của Better Globe Forestry có các loại cây có năm trồng khác nhau, cây lâu đời nhất được trồng vào năm 2007 và cây nhỏ nhất vào năm 2020.

Đặc điểm của gỗ Melia volkensii (Mukau) với tốc độ tăng trưởng nhanh và gỗ chất lượng cao cần đảm bảo việc giám sát tăng trưởng để ước tính năng suất và ra quyết định kinh tế.

Better Globe Forestry đã tiến hành đo cây hàng năm ở tất cả các đồn điền của mình ở các vùng khác nhau với các đặc điểm khí hậu và phù sa khác nhau để xác định mức tăng trung bình hàng năm (MAI) cho trữ lượng gỗ và dự báo tích lũy sinh khối theo thời gian.

Việc đo đạc yêu cầu thu thập đường kính chiều cao ngang ngực (DBH), chiều cao ngực và dữ liệu chiều cao đầy đủ để phân tích.

Thu thập dữ liệu các bên liên quan – CADEP – SFM

BGF đã tổ chức một nhóm các bên liên quan từ Capacity Development for Sustainable Forest Management (CADEP – SFM) và Kenya Forestry Research Institute (KEFRI) do Katsuro Saito – chuyên gia Khuyến lâm của CADEP – SFM dẫn đầu. Mục tiêu của họ là thu thập dữ liệu đo cây để chuẩn bị cho đường cong tăng trưởng Mukau.

Nhóm nghiên cứu của Better Globe Forestry đã cung cấp cho các bên liên quan thông tin về đồn điền, bao gồm:

  • Tên vách ngăn
  • Tuổi
  • Khu vực/ vách ngăn
  • Số cây mỗi ngăn
  • Khoảng cách cây
  • Nhận xét bổ sung về đồn điền

Có nhiều công cụ đo lường khác nhau bao gồm D – băng để đo DBH (thông thường là 1.3 mét tính từ gốc cây) và một máy đo Vertex Laser Geo để đo bole và chiều cao đầy đủ.

Hai ô mẫu ngẫu nhiên, mỗi ô gồm 16 cây, được sử dụng để thu thập dữ liệu. Những địa điểm thu thập dữ liệu khác như các trang trại lân cận, tại một trường trung học và cơ sở Tiva của KEFRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH