PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO – MỤC TIÊU CỦA BETTER GLOBE

Better Globe has many time of the Nghiên cứu những người khác làm gì để không mắc phải những sai sót tương tự.

Dưới dây là một vài điểm quan trọng để bắt đầu dự án

???? Sự giúp đỡ phải được tập trung vào nông nghiệp, nơi có một số vùng hạn chế, gần 80% dân là nông dân hay chủ trại nghèo đang cố gắng tìm kiếm cuộc sống.

???? Sự giúp đỡ phải nằm ngoài các thành phố lớn, gần các khu vực hạn chế và bán khô hạn dành cho người nghèo nhất và cơ hội đến với họ rất ít, điều này sẽ góp phần ngăn cản những người trẻ tuổi di cư đến thành phố và khu ổ chuột.

???? Ý tưởng kinh doanh này cũng cần quan tâm đến môi trường bảo vệ, cố gắng giải quyết vấn đề sa mạc hóa và thực hiện biến thiên mục tiêu thành khô đất xanh.

???? Các “nông dân doanh nghiệp” tại châu Phi cần tiền nhất, do đó hệ thống tài chính vi mô Better Globe cần phải sẵn sàng.

????Không một quốc gia nào có thể xóa đói nghèo mà thiếu giáo dục trẻ em. Vì vậy, tôi quyết định xây dựng trường học và giáo dục trẻ em theo cách xây dựng con người đề nghị có hiệu lực, để chống lại chúng, điều kiện cần thiết cho sự thịnh vượng trong tương lai của đất nước.

Better Globe tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, cho phép 80% dân số – họ đều sống trong khu vực hạn chế và bán hạn chế, có thể tham gia làm việc ở các dự án của chúng tôi. Hầu hết những người sống ở đây chưa bao giờ có một công việc được trả lương trước đó, vì vậy công việc đó được tạo ra và trả lương cho họ sẽ tạo ra động lực làm việc tốt hơn và nâng cao mức sống của người dân đây.
—–
If the true the mind to work for TOÀN cầu trở nên tốt hơn, bạn có thể tham khảo dự án thông tin tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Anh Huân: 0938 119 189

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH