Nét đẹp lao động của những người nông dân tại vùng Kenya – Châu Phi

Nét đẹp lao động của những người nông dân tại vùng Kenya, Châu Phi. Đây là những con người và đang đồng hành cùng Better Globe phủ xanh hành tinh.
Bạn có cảm xúc khi thấy những tấm hình này không?
Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Anh Huân: 0938 119 189

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH