BETTER GLOBE CÓ ĐANG KIẾM TIỀN TỪ NGƯỜI NGHÈO Ở CHÂU PHI

Better Globe kiếm tiền thông qua các hoạt động lâm nghiệp.
???? Tầm nhìn của Better Globe là xóa bỏ đói nghèo và tham nhũng. Phương tiện để đạt được điều đó là thông qua lâm nghiệp bền vững và có trách nhiệm với xã hội. Thông qua đó, chúng tôi tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi, có lợi cho tất cả mọi người tham gia, bao gồm cả môi trường.
Các hoạt động lâm nghiệp của Better Globe chủ yếu là để:
???? Cung cấp việc làm cho người dân địa phương. Họ được trả lương cao với điều kiện làm việc tốt, được chăm sóc sức khỏe và đào tạo khi cần thiết.
???? Cải thiện tình hình địa phương bằng cách bảo vệ nguồn cung cấp nước, hỗ trợ trường học cho trẻ em và tạo cơ hội cho vay vi mô.
???? Hợp tác làm việc với các nông dân, tạo ra các cơ hội thu nhập đồng thời giúp khôi phục các loại đất và hệ sinh thái bị suy thoái.
Vì vậy, câu trả lời là: #KHÔNG. Better Globe không kiếm tiền từ người nghèo ở Châu Phi.
Bạn có thể tìm hiểu về dự án của Better Globe tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH