BETTER GLOBE CÓ PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC TỪ THIỆN KHÔNG?

Better Globe vận hành như một doanh nghiệp xã hội nhằm mục đích giúp xóa đói giảm nghèo và tham nhũng ở Châu Phi.
Chúng tôi tin rằng để đạt được những cải thiện ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói rõ rệt, cần phải:
???? Có một hoạt động kinh doanh lâu dài không phụ thuộc vào các khoản tài trợ.
???? Mọi người nhận được sự giúp đỡ để tự giúp mình và đây cách tiếp cận bền vững nhất. Cho cần câu thay vì cho cá.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Better Globe cũng thực hiện một số hoạt động giúp gây quỹ cộng động để thực hiện các công việc từ thiện ở vùng Đông Phi như:
???? Hỗ trợ xây dựng và quản lý trường học
???? Cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu
???? Cung cấp tài chính vi mô cho các hộ gia đình nghèo
Better Globe không phải là một tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, trong khuôn khổ mục tiêu kinh doanh của mình, Better Globe thực hiện rất nhiều công việc từ thiện.
Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH