ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU ĐỒNG EURO SỤP ĐỔ?

Nếu đồng euro sụp đổ, nó có khả năng gây ảnh hưởng nhưng #không_đáng_kể đến những người sở hữu cây.
Cũng giống như vàng, cây cối có giá trị nội tại không bị suy giảm do biến động tiền tệ. Và trái với vàng, cây cối thực sự phát triển về kích thước và giá trị mỗi ngày bất chấp nhiều bất ổn trên thị trường tài chính truyền thống.
Cây cối có giá trị nội tại và lợi nhuận thu được phụ thuộc vào việc bán các sản phẩm gỗ trên thị trường thế giới, nơi bạn được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khả thi nhất tại thời điểm này.
Điều này có nghĩa là nếu tình huống yêu cầu, Better Globe sẽ thực hiện các cam kết của họ bằng các loại tiền tệ khác như đồng đô la, bảng Anh hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác.
—–
Bạn có thể tìm hiểu về dự án của Better Globe tại:
📌 Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH