BẠN LÀ MỘT PHẦN SỨ MỆNH CỦA BETTER GLOBE

Để cứu hành tinh này chống lại sự nóng lên toàn cầu, chịu trách nhiệm về môi trường và tham gia vào cuộc chiến xóa đói giảm nghèo, và chống tham nhũng, chúng tôi cần sự hỗ trợ và sự gia nhập từ rất nhiều người, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các quỹ trong những năm tới.

Khi các bạn mua cây, nghĩa là đã giúp Better Globe thực hiện:

✅ Chống lại sự nóng lên toàn cầu và bảo vệ môi trường chung.
✅ Tạo việc làm cho nông dân nghèo.
✅ Xây dựng cộng đồng bền vững.
✅ Chiến đấu chống sa mạc hóa.
✅ Chống tham nhũng thông qua giáo dục trẻ em.
✅ Xây dựng trường học cho trẻ em (bao gồm cả trẻ em khiếm thính).
✅ Chống lại nghèo đói theo nhiều cách khác nhau bằng cách tạo dựng sự phát triển toàn diện cho tinh thần kinh doanh vì cộng đồng và toàn thể.
✅ Dạy mọi người nghệ thuật và thói quen tiết kiệm lâu dài.
✅ Mang lại cho người mua cây một “vụ thu hoạch tiền” bội thu trên cây của họ trong 15 năm.
—–

Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:

???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Mr. Huân: 0938 119 189

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH