Bạn từng nghe về tín dụng Carbon (Carbon Credit)?

Nhận thức về sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề môi trường, nhiều công ty trên khắp thế giới đang hướng tới mục tiêu “KHÔNG CACBON” bằng cách đền bù lượng khí thải mà họ phải chịu trách nhiệm, như là một cách để nhận lãnh trách nhiệm xã hội với môi trường toàn cầu. Một trong những cách thức đền bù lượng khí thải đó là mua TÍN DỤNG CACBON.
Ví dụ: Theo tính toán, mỗi năm công ty ABC thải ra 1.000 tấn CO2 trong quá trình sản xuất. Để đền bù lượng khí thải cacbon trong một năm, họ mua 2.000 cây với giá 8€/cây, viện chi họ trả 16.000€ cho 1.000 tấn. Công ty ABC sẽ nhận được giấy chứng nhận chứng minh rằng họ là “KHÔNG CACBON” trong năm đó và chính thức sở hữu 2.000 cây Better Globe (1 tấn CO2 = 2 cây). Better Globe sẽ mua lại những cây này với giá 160.000€ vào năm thứ 15, hoặc gấp mười lần số tiền được sử dụng để mua các khoản tín dụng cacbon. Đây là một thỏa thuận kinh doanh tuyệt vời “một mũi tên trúng 2 đích”, vừa đền bù được lượng khí thải vừa nhận được giá trị sinh lời từ việc mua cây của Better Globe.
Better Globe tin rằng nhiều khách hàng trong tương lai sẽ ủng hộ những doanh nghiệp có sản phẩm “Không Cacbon”, tuân thủ ở mức cao hơn so với đối thủ về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường. Do đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đền bù lượng khí thải, nói chung không chỉ với tư cách là một công ty, mà còn liên quan đến các sản phẩm riêng lẻ khác của họ. Sau đó, họ có thể chứng nhận trên sản phẩm là một sản phẩm “Không Cacbon” và dán tem Better Globe trên bao bì sản phẩm để khách hàng thấy rằng họ coi trọng môi trường.
Better Globe hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về môi trường nói chung và về lục địa châu Phi nói riêng, bởi vì lục địa này là lục địa đang phải đối mặt với các vấn đề lớn nhất liên quan đến hạn hán và nghèo đói. Một thực tế ai cũng biết là sa mạc đang di chuyển xuống phía nam châu Phi với tốc độ đáng báo động và ngày càng nhiều người mất đất canh tác và sa mạc hóa, nguy cơ chết đói và hạn hán gia tăng ở mức độ đáng báo động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH