Bạn nghĩ sao về cây Tre khi được trồng ở Việt Nam?

Tre đang nhanh chóng trở thành nguồn cung cấp sinh khối do khả năng sinh trưởng nhanh nếu được quản lý bền vững.
Nhiều loài khác nhau đã được thử nghiệm ở Kenya, nơi chỉ có một loài bản địa (tre núi châu Phi).
Trong số giống đặc trưng đã được trồng ở Kenya là tre Savanna (Oxytenanthera abyssinica), Bambusa và Dendrocalamus spp.
Tre được chẻ ra, đóng thành sợi hoặc ép thành khối, nó sẽ cung cấp một nguồn sinh khối lớn cho một số ngành công nghiệp. Một số nhà chế biến trà và tinh dầu đã thử nghiệm vụn tre trong nồi đun. Giá trị năng lượng của một số loại tre được trình bày dưới đây cho thấy nhiều hứa hẹn như một nguồn nhiên liệu gỗ cho các ngành công nghiệp và sử dụng trong gia đình.
Bạn nghĩ sao về cây Tre khi được trồng ở Việt Nam?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH