TẠI SAO CHÚNG TA LẠI HỦY HOẠI TRÁI ĐẤT???

Con người:

???? mất 10 tỷ $ để tìm kiếm sự sống ở Mặt Trăng.
???? mất 10 ngàn tỷ $ để tìm kiếm sự sống ở Sao Hỏa.

⁉️ Vậy tại sao lại hủy hoại Trái Đất khi nó cung cấp môi trường sống miễn phí?

Ps: Hmm… Bạn có trăn trở về chuyện này?!
—–
Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH