QUY TRÌNH THU HOẠCH TRÁI MUKAU

Quy trình thu hoạch trái Mukau được lên kế hoạch để đảm bảo chất lượng trái khi thu hoạch và được vận chuyển đến vườn ươm Better Globe Forestry. Có đến 95% hạt giống được thu thập có nguồn gốc từ trái thu mua được từ nông dân với những cây chất lượng tốt mà Better Globe Forestry đã được đánh giá và đánh dấu trước đó.

Better Globe Forestry đã đào tạo những người làm rừng về quy trình này, trong nhiều năm qua các kỹ thuật viên đã phải chọn những cây Melia volkensii (Mukau) có thân thẳng và nhẵn cao đến 4 mét, không mắc các bệnh về cây và không ngoằn ngoèo, không bị chẻ ngọn dưới 4 mét và có ít nhất 8 năm tuổi. Những trái Mukau sẽ được thu hoạch từ những cây này, được gọi là cây Mukau “Plus”.

Trong một năm, Better Globe Forestry thu mua tới 30 tấn trái Mukau từ nông dân, điều này giúp họ tạo ra một số thu nhập cho mình.

Mỗi cây Mukau “Plus” được đánh dấu với một số duy nhất. Better Globe Forestry theo dõi những cây Mukau “Plus” theo cơ sở dữ liệu bao gồm những thông tin sau:

  • Năm trồng
  • Tháng ra hoa và kết trái
  • Đường kính ở độ cao ngang ngực
  • Tọa độ GPS Khu vực; địa điểm chính và địa điểm phụ; vùng đất phụ và vùng đất chính (vị trí hành chính)
  • Chi tiết liên hệ với nông dân

Better Globe Forestry bắt đầu quy trình thu hoạch trái bằng việc đến thăm các khu vực có cây Mukau “Plus” để khảo sát độ chín của trái và xác định trung tâm thu mua. Kế hoạch thu hoạch trái do người quản lý chuỗi cung ứng soạn thảo và được phê duyệt bởi người quản lý vận hành. Sau đó, nông dân thu hoạch trái từ những cây Mukau đã được đánh dấu. Việc kiểm tra chất lượng được thực hiện bởi các đại diện cộng đồng được đào tạo, và ở giai đoạn này, trái Mukau sẽ được phân loại và đem cân.

Sau đó, trái Mukau được vận chuyển từ trang trại đến điểm thu mua, sau đó đến vườn ươm. Việc này sẽ do người quản lý chuỗi cung ứng điều phối. Tại vườn ươm, trọng lượng được xác nhận một lần nữa, và tất cả các tài liệu được điền, ký, chia sẻ và ghi nhận. Cuối cùng, nông dân được trả tiền theo số lượng thu được từ mỗi trang trại thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Với mục đích duy trì chất lượng trái theo quy định, quy trình thu hoạch được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu ghi công việc.

Phiếu ghi công việc này dùng để ghi lại quá trình thu hoạch trái và theo dõi các hạt của cây "Plus" trong quá trình sản xuất.

Việc thu hoạch trái rất quan trọng vì đây là hoạt động đầu tiên trong toàn bộ chuỗi hoạt động trồng cây. Thu mua số lượng lớn trái Mukau từ nông dân là một trong những sứ mệnh xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương của Better Globe Forestry. Việc xác định các cây “Plus” để lấy quả thật sự quan trọng để kiểm soát chất lượng và đầu vào trong tương lai cho việc làm cơ sở nhân giống in – vitro.

Sau khi tách ra từ quả Mukau, các hạt được phơi trong bóng râm ít nhất 6 tiếng trước khi nứt ra để phơi và lấy hạt.

Việc mua trái Mukau từ nông dân là một công cụ để thúc đẩy bảo tồn và phục hồi môi trường. Nông dân có thể bán trái của cây Mukau cho Better Globe Forestry thay vì phải chặt để lấy củi hoặc làm than.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH