QUAN ĐIỂM CỦA BETTER GLOBE VỀ “CHIẾM DỤNG ĐẤT” VÀ CÁCH NHẬN ĐƯỢC ĐẤT ĐỂ TRỒNG CÂY

Thật không may, rất khó để các cộng đồng nghèo với ít nguồn lực có thể chống lại các tổ chức hùng mạnh về tài chính. Không có gì lạ khi các công ty đa quốc gia khai thác tình hình bằng cách thực hiện các thỏa thuận với chính phủ các nước đang phát triển, dẫn đến việc cư dân của đất nước này buộc phải từ bỏ vùng đất tổ tiên của họ.

Tình hình này là một trong nhiều lý do giải thích tại sao hoạt động kinh doanh của Better Globe rất quan trọng. Thông qua thương mại địa phương sôi động, thu hút các doanh nghiệp khác, cộng đồng được trao quyền và được trang bị tốt hơn để thoát khỏi đói nghèo. Do đó, rủi ro phụ thuộc vào các công ty hoạt động dựa trên việc khai thác tài nguyên địa phương sẽ giảm xuống.

Better Globe thuê đất và làm việc chặt chẽ với cộng đồng trên mọi chặng đường. Khi làm việc với nông dân theo hợp đồng, công ty hỗ trợ những người không có giấy tờ về quyền sở hữu đất để có được các giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền sở hữu đất của họ.

Hơn nữa, Better Globe cung cấp các cơ hội việc làm, đóng góp cho trường học và giáo dục trẻ em, cung cấp nước, và những thứ khác. Công ty thiết lập các đồn điền ở các khu vực bán sa mạc bị suy thoái được coi là không thích hợp cho hoạt động kinh tế và giúp nông dân đa dạng hóa bằng cách đưa ra các hợp đồng canh tác dựa trên nông lâm kết hợp.

Better Globe cần sự giúp đỡ của bạn để chấm dứt tình trạng chiếm đất. Better Globe bán càng nhiều cây và gói quyên góp, thì càng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh và do đó hỗ trợ một phần lớn dân số ở những vùng khó khăn của châu Phi đứng lên chống lại “việc chiếm đất”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH