FAQ❓ CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU PHI CÓ THỂ BẤT ỔN VỀ CHÍNH TRỊ. ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ QUYỀN LỰC?

Better Globe chỉ tiến hành triển khai dự án tại các khu vực ổn định về chính trị. Tuy nhiên, giả thuyết, điều gì cũng có thể xảy ra. Châu Phi thường được coi là bất ổn hơn nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. BGF đã thành lập chính nó ở Kenya, Uganda và Tanzania (tính đến năm 2021), nơi sự ổn định đã trở nên phổ biến trong một thời gian dài. Và nhiều quốc gia ở châu Phi đang hướng tới sự ổn định hơn. BGF đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển vô cùng tích cực này với sứ mệnh chống lại đói nghèo và tham nhũng thông qua các nguyên tắc kinh doanh minh bạch, bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH