ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI – VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU CÂY, QUA ĐỜI?

♦ Nếu bạn qua đời (chết), cây mà bạn sở hữu sẽ trở thành một trong những tài sản trong gia sản của bạn. Chúng sẽ được chia cho những người được hưởng di sản theo luật định.
 
♦ Sẽ luôn thuận tiện cho những người thụ hưởng của bạn nếu tài sản của bạn được lập thành văn bản theo cách dễ dàng tiếp cận, chẳng hạn như di chúc.
Mỗi cây được sở hữu trong 15 năm. Mã số khách hàng được cấp và được sử dụng để lấy thông tin về những cây mà một người sở hữu và giá trị mà chúng đại diện. Như vậy, nếu mã số khách hàng được cung cấp sẵn cho những người thân còn sống là một lợi thế.
 
♦ Better Globe phải nhận được giấy chứng tử để có thể chuyển quyền sở hữu cây cho người thừa kế chúng. Tên, địa chỉ email và số điện thoại của người thừa kế cũng cần thiết. Nếu có nhiều người thừa kế thì họ sẽ sở hữu chung cây của người đã khuất. Chúng tôi không thể chia một tài khoản khách hàng thành nhiều tài khoản.
 
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn đang băn khoăn bất kì điều gì về dự án Better Globe
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH