ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CÂY CỦA BẠN BỊ CHẾT BỞI CÔN TRÙNG HOẶC CHÁY RỪNG

Khi bạn mua một cây, bạn không sở hữu một cây cụ thể. Thay vào đó, bạn sở hữu một cây trong tổng số cây do Better Globe trồng. Chiến lược này bảo vệ tài sản của bạn vì bạn không phải chịu thiệt hại tiềm tàng của bất kỳ cây cụ thể nào.
Better Globe đã thực hiện một số chính sách trong quản lý để giảm thiểu tất cả các yếu tố rủi ro cho khách hàng của mình như:
? Trồng ít nhất gấp đôi số cây mà Better Globe bán
? Không có khách hàng nào sở hữu một cây cụ thể
? Better Globe có nhiều kinh nghiệm với các loài cây mà họ trồng
? Các đồn điền được đặt tại các địa điểm khác nhau ở các quốc gia khác nhau
? Cây được chăm sóc, giám sát và trồng để giảm thiểu rủi ro cháy và sâu bệnh…
Chúng tôi luôn nỗ lực tìm cách để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất để đạt đến mục tiêu trồng được số cây bằng với số người sống trên hành tinh này.
Bạn có thể tìm hiểu về dự án của Better Globe tại:
? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH