CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI DÂN – DỰ ÁN BETTER GLOBE

???? TRỒNG CÂY

Nông dân được đào tạo về cách chọn địa điểm thích hợp để trồng cây, lập kế hoạch trang trại, bố trí cây con trong hệ thống nông lâm kết hợp, khoanh và xới đất, trộn các thành phần đất, tưới nước và giữ ẩm.

???? BẢO TỒN ĐẤT VÀ NƯỚC

Nước được coi là rất khan hiếm ở vùng khô hạn và bán khô hạn. Do đó, các Đại lý Nông lâm kết hợp (AAs) đào tạo nông dân về các phương pháp bảo tồn đất và nước như việc lắp đặt hệ thống để giữ nước mưa, kéo dài thời gian để nước mưa thấm xuống lòng đất và cung cấp đủ độ ẩm cho cây lương thực và cây cối phát triển thích hợp. Chúng cũng ngăn chặn xói mòn đất, tăng năng suất cây trồng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân như đã đề ra trong tầm nhìn Better Globe.

???? CẮT TỈA

Gỗ gụ Mukau là loài cây cực kỳ nhạy cảm, đòi hỏi kỹ thuật cắt tỉa phải được lên kế hoạch và thực hiện theo lịch trình kỹ lưỡng để có thể thu được gỗ chất lượng, không bị mối mọt.

???? BẢO VỆ TRANG TRẠI, KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT

Chúng tôi phổ biến cho người nông dân về các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và phá hoại cây trồng từ các động vật bằng cách sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa phương như gai… để tạo những hàng rào bảo vệ.

???? LÀM CỎ

Nông dân được hướng dẫn cách loại bỏ cỏ dại để hạn chế sự cạnh tranh không gian, độ ẩm và chất dinh dưỡng đối với cây trồng.

???? HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP (IGAS)

Nông dân có cơ hội tìm hiểu các hoạt động khác nhau mà họ có thể tham gia để tạo ra một số thu nhập và cải thiện cuộc sống của họ, chẳng hạn như chăn nuôi gia cầm, nuôi ong, trồng bí đỏ, thành lập vườn ươm cây và nuôi dê.

???? Tất cả các khóa đào tạo này cuối cùng đều hướng tới việc đảm bảo người nông dân trồng cây và đảm bảo tất cả chúng sống sót cho đến khi kết thúc giai đoạn luân canh. Trong quá trình thực hiện, có sự giám sát và đánh giá liên tục do bộ phận M&E thực hiện.

 
Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:
???? Fanpage: Better Globe Việt Nam
☎️ Hotline: 096 189 66 58

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH