Better Globe Forestry

Tại BGF, chúng tôi tự hào về việc trang bị cho các đối tác nông dân những kiến thức cần thiết về cách chăm sóc cây Gỗ Gụ (Mukau) giống / cây đang phát triển, với các chuyến thăm trang trại thường xuyên của các đối tác nông-lâm của chúng tôi cũng như chia sẽ rộng rãi đến cộng đồng thông qua tạp chí Miti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH