BẠN CÓ QUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“Bạn không thể bảo vệ môi trường trừ khi bạn trao quyền cho mọi người, bạn nói với họ và bạn giúp họ hiểu rằng những tài nguyên này cũng là của họ, rằng họ phải bảo vệ chúng ” TS. Wangari Maathai – Nhà chính trị, nhà hoạt động vì môi trường Kenya

Người dân được hướng dẫn trộn đất để trồng cây

Người dân được hướng dẫn trồng cây

Người dân được hướng dẫn làm cỏ

Người dân được hướng dẫn cắt tỉa cây

Nếu thực sự quan tâm đến việc làm cho toàn cầu trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể tham khảo thông tin dự án tại:
– Website: www.betterglobe.vn
– Fanpage: Better Globe Việt Nam
– Hotline: 096 189 66 58
#BetterGlobeVietNam
#KinhDoanhViCongDong

Leave a Reply

Your email address will not be published.

???? Nhận Sách Miễn Phí

Tìm hiểu thêm về dự án qua sách Kinh Doanh Vì Cộng Đồng - Con Đường Toàn Cầu Tốt Đẹp Hơn  
NHẬN SÁCH